ΑιμορροΐδεςΤι είναι:

Οι αιμορροΐδες είναι μια από τις πιο συχνές ασθένειες στη σημερινή κοινωνία. Προσβάλει και τα δύο φύλα και υπολογίζεται ότι περίπου το 50% με 75% του ανθρώπινου πληθυσμού παρουσιάζει την συμπτωματολογία τους σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Είναι διαστολές των φλεβών, δηλαδή, φλεγμονώδεις φλέβες στον και γύρω από τον πρωκτό. Μπορεί να προκαλέσουν πόνο, ενόχληση και αιμορραγία. Οι αιμορροΐδες ανάλογα με το μέγεθος και τον τρόπο εμφάνισης τους κατατάσσονται σε βαθμούς:
1ου βαθμού: είναι οι αιμορροΐδες, που δεν είναι εμφανείς και φαίνονται μόνο μετά από πρωκτολογική εξέταση.
2ου βαθμού: είναι οι αιμορροΐδες, που αρχίζουν να προπίπτουν μέσα στον πρωκτικό δακτύλιο.
3ου βαθμού: : είναι οι αιμορροΐδες, που προπίπτουν έξω από τον πρωκτικό δακτύλιο και χρειάζονται ανάταξη, πολλές φορές και από τον ίδιο τον ασθενή με τη βοήθεια του δακτύλου του.
4ου βαθμού : είναι οι αιμορροΐδες, αυτές που προπίπτουν, αιμορραγούν, και δεν ανατάσσονται εύκολα.
Τι συμπτώματα παρουσιάζουν οι αιμορροΐδες;
Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι η συσσώρευση αίματος στον ορθό – με τη μορφή σταγόνων αίματος στη λεκάνη ή στο χαρτί υγείας μετά την αφόδευση. Το πιο χαρακτηριστικό είναι η ψηλάφηση των αιμορροΐδων στην περιοχή του πρωκτού, όπου μπορούν να πιεστούν με το χέρι από τον ασθενή.
Τα πιο συχνά συμπτώματα των αιμορροΐδων είναι χαρακτηριστικά και είναι τα εξής:
• Πόνος μετά την αφόδευση στην περιοχή του πρωκτικού δακτυλίου.
• Αίσθημα ατελούς αφόδευσης.
• Αίμα στα κόπρανα, στο χαρτί υγείας ή στην τουαλέτα. Συνήθως το αίμα είναι λίγο.
• Κνησμός στην περιοχή του πρωκτικού δακτυλίου.
• Ένα ή περισσότερα σκληρά και ευαίσθητα εξογκώματα γύρω από την περιοχή του πρωκτικού δακτυλίου.
• Τοπικός ερεθισμός στην περιοχή του πρωκτικού δακτυλίου.
• ‘Έκκριση βλεννών.

Χειρουργικοί τρόποι αντιμετώπισης των αιμορροΐδων:
Μια σειρά επεμβατικών χειρουργικών τεχνικών που έχουν εφαρμοστεί και έχουν προσφέρει βοήθεια στη χειρουργική επίλυση του προβλήματος της αιμορροϊδοπάθειας είναι οι κάτωθι:
Η κλασική αιμορροϊδεκτομή τεχνική γνωστή ως Milligan- Morgan, η «κλειστή» τεχνική γνωστή ως Ferguson, η χρήση ενός συρραπτικού μηχανήματος (κυκλικού αναστομωτήρα) τεχνική γνωστή ως Longo, είναι ονομαστικά κάποιες από αυτές.
Το υπαρκτό ενδεχόμενο υποτροπής, τα έστω και μικρά ποσοστά αποτυχίας, αλλά και επιπλοκών, ο, πολλές φορές, έντονος μετεγχειρητικός πόνος, ο οποίος είναι και η κύρια αιτία καθυστέρησης και πηγή αποθάρρυνσης για αναζήτηση χειρουργικής βοήθειας από το φοβισμένο ασθενή, καθώς και η πληρέστερη κατανόηση της αιμορροϊδικής νόσου από τους σύγχρονους χειρουργούς οδήγησαν στην ανάπτυξη μοντέρνων, λιγότερο επεμβατικών και ατραυματικών μεθόδων για την οριστική αντιμετώπιση των αιμορροΐδων. Η γνώση της ανατομίας των αιμορροϊδικών αρτηριών και η άμεση σχέση τους με τη δημιουργία αιμορροϊδικών πρόσφεραν τη βάση για την ανάπτυξη μιας πρωτοποριακής μεθόδου:

Την ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση των αιμορροΐδων με καθοδήγηση Doppler
Η άνω αιμορροϊδική αρτηρία έχει λειτουργικό ρόλο στην αιμάτωση του αιμορροϊδικού πλέγματος. Οι τελικοί κλάδοι της αρτηρίας εντοπίζονται μέσω ανιχνευτή υπερήχων και κατόπιν απολινώνονται με ράμματα. Η απολίνωση των αρτηριακών κλάδων συρρικνώνει τους αιμορροϊδικούς όζους και σταματά την αιμορραγία.
Αν υπάρχει αιμορροϊδική πρόπτωση (εξωτερικές αιμορροΐδες – ΙΙΙ, ΙV βαθμού) ένα συνεχές ράμμα επιτρέπει την αναδίπλωση του βλεννογόνου που προσπίπτει επανατοποθετώντας έτσι τα «αγγειακά μαξιλάρια» στη φυσιολογική τους θέση διαφυλάσσοντας το ρόλο τους όσον αφορά την εγκράτεια κοπράνων και διασφαλίζοντας την πλήρη ανάρρωση του ασθενούς.